Frågor till barnen

Kära följare,

Barnen har önskat att få frågor/teman att prata om, då de annars upplever att de har för många tankar i huvudet och vet inte från vilken ände de ska börja. Alltså konkreta frågor/saker att prata om. Jag har tidigare fått några frågeställningar bl.a. utifrån funktion i skolan, tacksam för fler frågor och även inom andra livsområden – skriv som kommentar under detta inlägg, så fyller jag på listan allt eftersom. Tack!

Skolan: Sittplacering i klassrummet, Rasterna, Läxor, Tavelgenomgångar, Grupparbeten, Samspel med klasskamrater (bemötande av jämnåriga, lätt/krävande, hur de själva är mot andra i samspel i lek på ex. raster)

Allmänt utifrån NPF och behov av stöd: känna sig avvikande/inte ”normal”, elevstödjare/vuxenstöd positivt/eller negativt, vad är det som är svårt utifrån diagnoser?

Varför blir man utåtagerande/arg/bråkar? ”Älskar” barnet med ADHD att bråka? Vad känner barnet själv när den blir arg/utåtagerande (utöver ilska)?

Sport och föreningar: lagkompisar, hur gör man övningar? Hur är man på planen? 

Socialt: hur får man kompisar? Hur är en bra kompis? Vad gör kompisar?

Kommentera, lämna synpunkter, omdömen, förslag på förbättringar m.m.

%d bloggare gillar detta: